Wyroby betonowe, spoiwa budowlane

 Cemex Kreisel Wienerberger Czamaninek

W OFERCIE:

 • bloczki fundamentowe B-2, B-4, B-6

 • pustak szalunkowy

 • cement

 • wapno

 • zaprawy murarskie

 • plastyfikatory

 • szalunki kartonowe

 

Fundament – element konstrukcyjny przekazujący na podłoże gruntowe całość obciążeń budowli. Pod wpływem przekazywanych obciążeń dochodzi do odkształceń gruntu, co z kolei powoduje osiadanie budowli. W związku z tym, dobór odpowiedniego rozwiązania fundamentu (sposobu posadowienia budynku) ma zapewnić:

 • minimalne i równomierne osiadanie budowli oraz jej stateczność
 • właściwą głębokość posadowienia (na warstwie gruntu o odpowiedniej nośności i poniżej głębokości przemarzania gruntu)
 • łatwość wykonania
 • zabezpieczenie budowli przed zawilgoceniem

 

Fundamenty z betonu wylewanego w budownictwie jednorodzinnym stosuje się rzadko, ze względu na konieczność wykonania wysokich szalunków, chyba, że firma wykonawcza dysponuje deskowaniami wielokrotnego użycia.

 

Niekiedy fundamenty takie mogą być wylewane bezpośrednio w gruncie, jeśli budynek nie wymaga posadowienia na ławach fundamentowych (głownie fundamenty pod budynki drewniane). Natomiast betonowe bloczki fundamentowe są powszechnie stosowanym materiałem o własnościach podobnych do tego z betonu wylewanego.